24 February 2019

At Tuaefu on 24 February 2019 for the annual church service marking Ta’isi O. F. Nelson’s birthday with Tui Atua Tupua Tamasese Ta’isi Efi and Masiofo Filifilia and aiga. Ta’isi would have been 136.